Об осуществлении выплаты кредитору 2-ой очереди реестра требований кредиторов банка

 

02.05.2023 года Ликвидационной комиссией АО «Банк Астаны» (далее – Банк) осуществлена выплата кредитору второй очереди реестра требований кредиторов Банка АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов» (далее – АО «КФГД»), в сумме 141 000 000 (Сто сорок один миллион) тенге.

 

По состоянию 02.05.2023 года произведены расчеты с кредиторами:

  • 1 очереди (заработная плата работникам) в сумме 86 628,04 тенге (100%);
  • 2 очереди (АО «КФГД») в сумме 23 879 000 000 тенге (63,52%).

 

 

Банк кредиторлары талаптарының тізілімінің екінші кезегі бойынша есеп айырысулар жүргізілуде

02.05.2023 ж. «Астана Банкі» АҚ тарату комиссиясы (әрі қарай – Банк) несие беруші Банк кредиторлары талаптарының тізілімінің екінші кезегі бойынша Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қоры» АҚ-на (бұдан әрі — «ҚДКБҚ» АҚ) 141 000 000 (жүз қырық бір миллион) теңге көлеміндегі ақша сомасы төленді.                  2023 жылғы 03 мамыр айына сәйкес несие берушілермен есеп айырысулар жүргізілді:1 кезең (қызметкерлерге жалақы) барлығы – 86 628,04 теңге (100%);2 кезең («ҚДКБҚ» АҚ) барлығы – 23 879 000 000 теңге (63,52%).