«Астана Банкі» АҚ Тарату комиссиясының мәліметтері

БИН 080540014021

БИК NBRKKZKX

КБЕ 14

ТЕҢГЕДЕГІ ЕЛ ОРЫНДАУЛАР ҮШІН:

ИИК KZ22125KZTJ001300615 в КОмҚС (филиалы) ҚРҰБ жанындағы

БИК NBRKKZKX

ВАЛЮТАМЕН ТӨЛЕМДЕР ҮШІН:

USD – Бенефициар: «Астана Банкі» АҚ тарату комиссиясы

BIC NBRKKZKX                                                  

ИИК KZ45125USDJ001300615 в КОмҚС (филиалы) ҚРҰБ жанындағы    

Корреспондент Банк

CITIBANK N.A.

BIC CITIUS33, ACC.36017752 KNP3501414

 

EUR – Бенефициар: «Астана Банкі» АҚ тарату комиссиясы BIC NBRKKZKX

ИИК KZ04125EURJ001300615 в КОмҚС (филиалы) ҚРҰБ жанындағы    

Корреспондент Банк

DEUTSCHE BUNDESBANK

BIC MARKDEFF ACC.5040040039; KNP3501414

 

RUB – Бенефициар: «Астана Банкі» АҚ тарату комиссиясы BIC NBRKKZKX

ИИК KZ46125RUBJ001300615 в КОмҚС (филиалы) ҚРҰБ жанындағы  

Корреспондент Банк

ПАО Сбербанк

БИК 044525225, корр.счет в ГУ Банка России 30101810400000000225

Корр. счет НБРК в ПАО Сбербанк 30111810500000000124

Қысқартылған сөздерді түсіндіру:

ЦКОиХЦ (филиал) в НБРК – Кассалық операциялар мен құндылықтарды сақтау орталығы (филиалы) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі