Банк кредиторларының талаптарының тізілімі 2-ші кітабының кредиторына төлем жасау туралы

02.05.2023 жылы «Астана Банкі «АҚ тарату комиссиясы(бұдан әрі – Банк)» Қазақстандық депозиттерге кепілдік беру қоры «АҚ(бұдан әрі – «ҚДКБҚ» АҚ) Банк кредиторлары тізілімінің екінші кітабының кредиторына 141 000 000 (жүз қырық бір миллион) теңге сомасында төлемді бекітті.

02.05.2023 жылғы жағдай бойынша кредиторлармен есеп айырысулар жүргізілді:

1 эссе (қызметкерлердің жалақысы) 86 628,04 теңге (100%)сомасында;
2 эссе («ҚДКБҚ» АҚ) 23 879 000 000 теңге (63,52%) сомасында.

Банк кредиторларының талаптары тізілімінің екінші кезегі бойынша есеп айырысулар жүргізіледі

02.05.2023 ж. «Астана Банкі» АҚ тарату комиссиясы (бұдан әрі – Банк) «Қазақстандық депозиттерге кепілдік беру қоры» АҚ (бұдан әрі-«ҚДКБҚ» АҚ) кредитор – Банкі кредиторларының талаптары тізілімінің екінші кезегі бойынша 141 000 000 (жүз қырық бір миллион) теңге мөлшерінде ақша сомасын төледі.                  2023 жылғы 03 мамырға сәйкес кредиторлармен есеп айырысулар жүргізілді: 1 кезең (қызметкерлердің жалақысы) барлығы – 86 628,04 теңге (100%);2 кезең («ҚДКБҚ» АҚ) барлығы– 23 879 000 000 теңге (63,52%).