01.12.2022 жылы «Астана Банкі» АҚ тарату комиссиясы (бұдан әрі – Банк) 430 000 000 (төрт жүз отыз миллион) теңге сомасында «Қазақстандық депозиттерге кепілдік беру қоры» АҚ (бұдан әрі – «ҚДКБҚ» АҚ) Банк кредиторлары талаптарының тізілімінің екінші кезегіндегі кредиторға төлеуді жүзеге асырды.

 01.12.2022 жылғы жағдай бойынша кредиторлармен есеп айырысулар жүргізілді:

1 кезек (қызметкерлердің жалақысы) 86 628,04 теңге (100%)сомасында;

2 кезек («ҚДКБҚ» ақ) 22 666 000 000 теңге (60,30%) сомасында.