Банк кредиторларының талаптары тізілімінің 2-кезегіндегі кредиторға төлемді жүзеге асыру туралы

11.12.2022 жылы «Астана Банкі» АҚ тарату комиссиясы (бұдан әрі – Банк) «Қазақстандық депозиттерге кепілдік беру қоры» АҚ (бұдан әрі – «ҚДКБҚ» АҚ) Банк кредиторлары талаптарының тізілімінің екінші кезегіндегі кредиторға 120 000 000 (жүз жиырма миллион) теңге сомасында төлеуді жүзеге асырды.

01.11.2022 жылғы жағдай бойынша кредиторлармен есеп айырысулар жүргізілді:

1 кезек (қызметкерлердің жалақысы) 86 628,04 теңге (100%)сомасында;
2 кезек («ҚДКБҚ» ақ) 22 236 000 000 теңге сомасында (59,15%).