Банк кредиторларының талаптары тізілімінің 2-кезегіндегі кредиторға төлемді жүзеге асыру туралы

Банк кредиторларының талаптары тізілімінің 2-кезегіндегі кредиторға төлемді жүзеге асыру туралы

01.09.2022 жылы «Астана Банкі» АҚ тарату комиссиясы (бұдан әрі – Банк) 250 000 000 (екі жүз елу миллион) теңге сомасында «Қазақстандық депозиттерге кепілдік беру қоры» АҚ (бұдан әрі – «ҚДКБҚ» АҚ) Банк кредиторлары талаптарының тізілімінің екінші кезегіндегі кредиторға төлеуді жүзеге асырды.

01.09.2022 жылғы жағдай бойынша кредиторлармен есеп айырысулар жүргізілді:

1 кезек (қызметкерлердің жалақысы) 86 628,04 теңге (100%)сомасында;
2 кезек («ҚДКБҚ» АҚ) 21 993 000 000 теңге сомасында (58,51%).