Банк кредиторлары талаптарының тізілімінің екінші кезегі бойынша есеп айырысулар жүргізілуде 01.03.2023 ж. «Астана Банкі» АҚ тарату комиссиясы (әрі қарай – Банк) несие беруші Банк кредиторлары талаптарының тізілімінің екінші кезегі бойынша Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қоры» АҚ-на (бұдан әрі – «ҚДКБҚ» АҚ) 100 000 000 (жүз миллион) теңге көлеміндегі ақша сомасы төленді.
   2023 жылғы 01 наурыз айына сәйкес несие берушілермен есеп айырысулар жүргізілді:
    • 1 кезең (қызметкерлерге жалақы) барлығы – 86 628,04 теңге (100%);
    • 2 кезең («ҚДКБҚ» АҚ) барлығы – 23 531 000 000 теңге (62,60%).