01.07.2023 ж. «Астана Банкі» АҚ тарату комиссиясы (әрі қарай – Банк) несие беруші Банк кредиторлары талаптарының тізілімінің екінші кезегі бойынша Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қоры» АҚ-на (бұдан әрі - «ҚДКБҚ» АҚ) 280 000 000 (екі жүз сексен миллион) теңге көлеміндегі ақша сомасы төленді.   
   2023 жылғы 01 шілде айына сәйкес несие берушілермен есеп айырысулар жүргізілді:
1 кезең (қызметкерлерге жалақы) барлығы – 86 628,04 теңге (100%);

2 кезең («ҚДКБҚ» АҚ) барлығы – 24 250 000 000 теңге (64,51%).