03.01.2024 ж. «Астана Банкі» АҚ тарату комиссиясы (әрі қарай – Банк) несие беруші Банк кредиторлары талаптарының тізілімінің екінші кезегі бойынша Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қоры» АҚ-на (бұдан әрі – «ҚДКБҚ» АҚ) 170 000 000 (жүз жетпіс миллион) теңге көлеміндегі ақша сомасы төленді.   2024 жылғы 03 қаңтар айына сәйкес несие берушілермен есеп айырысулар жүргізілді:1 кезең (қызметкерлерге жалақы) барлығы – 86 628,04 теңге (100%);2 кезең («ҚДКБҚ» АҚ) барлығы – 24 833 000 000 теңге (66,06%).