01.08.2023 ж. «Астана Банкі» АҚ тарату комиссиясы (әрі қарай – Банк) несие беруші Банк кредиторлары талаптарының тізілімінің екінші кезегі бойынша Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қоры» АҚ-на (бұдан әрі – «ҚДКБҚ» АҚ) 120 000 000 (жүз жиырма миллион) теңге көлеміндегі ақша сомасы төленді.      2023 жылғы 01 тамыз айына сәйкес несие берушілермен есеп айырысулар жүргізілді:1 кезең (қызметкерлерге жалақы) барлығы – 86 628,04 теңге (100%);2 кезең («ҚДКБҚ» АҚ) барлығы – 24 370 000 000 теңге (64,83%).