Об осуществлении выплаты кредитору 2-ой очереди реестра требований кредиторов банка

01.02.2023 года Ликвидационной комиссией АО «Банк Астаны» (далее – Банк) осуществлена выплата кредитору второй очереди реестра требований кредиторов Банка АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов» (далее – АО «КФГД»), в сумме 580 000 000 (Пятьсот восемьдесят миллионов) тенге.

 По состоянию 01.02.2023 года произведены расчеты с кредиторами:

  • 1 очереди (заработная плата работникам) в сумме 86 628,04 тенге (100%);
  • 2 очереди (АО «КФГД») в сумме 23 431 000 000 тенге (62,33%).

Банк кредиторлары талаптарының тізілімінің екінші кезегі бойынша есеп айырысулар жүргізілуде

            01.02.2023 ж. «Астана Банкі» АҚ тарату комиссиясы (әрі қарай – Банк) несие беруші Банк кредиторлары талаптарының тізілімінің екінші кезегі бойынша Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қоры» АҚ-на (бұдан әрі — «ҚДКБҚ» АҚ) 580 000 000 (бес жүз сексен миллион) теңге көлеміндегі ақша сомасы төленді.  

2023 жылғы 01 ақпан айына сәйкес несие берушілермен есеп айырысулар жүргізілді:
  • 1 кезең (қызметкерлерге жалақы) барлығы – 86 628,04 теңге (100%);
  • 2 кезең («ҚДКБҚ» АҚ) барлығы – 23 431 000 000 теңге (62,33%).