2023 жылғы 3 сәуірде «Астана Банкі» АҚ (бұдан әрі – Банк) Тарату комиссиясы (бұдан әрі – Банк) «Қазақстандық банктің депозиттерге кепілдік беру қоры» АҚ кредиторлар талаптарының тізілімінің екінші кезеңінің кредиторына төлем жасады. «ҚДФ» АҚ), 207 000 000 (Екі жүз жеті миллион ) теңге сомасында.

2023 жылғы 3 сәуірдегі жағдай бойынша кредиторлармен есеп айырысулар жүргізілді:

1 кезең (қызметкерлердің жалақысы) 86 628,04 теңге (100%);

2 кезең (ҚФГД АҚ) 23 738 000 000 теңге (63,15%).

Құжат

банк

04.03.2023 ж «Астана Банкі» АҚ тарато комиссиялары (ари қарай – Банк) апаратын құлаққаптар Банк кредиторларының талаптарының тізілімінің екінші кезегі бойынша Қазақстанның депозиттеріне кепілдік беру көрі» АҚ-на (бұдан әрі – «Қ ДКБҚ» АҚ) 207 000 теңге (000 000 теңге) ақша сомасы төленді.

2023 жылғы 03 сәуір айына сейкес несіе ​​берушілермен есеп айырысулар жүргізілді:

1 кезең (қызметкерлерге жалақы) барлығы – 86 628,04 теңге (100%);

2 кезең («ҚДҚБҚ» АҚ) барлығы – 23 738 000 000 теңге (63,15%).
Құжат